Κατάσταση δρόμων
Καρδαράς » Χιονοδρομικό Κέντρο
ΑΝΟΙΚΤΟΣ - Με αλυσίδες ή χειμ. ελαστικά
Βυτίνα » Χιονοδρομικό Κέντρο
ΚΛΕΙΣΤΟΣ